Quiz om smittskydd

Det är viktigt att ha kunskap om smittskydd och smittsamma sjukdomar när man håller på med hästar. Men hur gör du i praktiken?