Kunskap granskad av experter

Bli bäst på häst

Välkommen till HästSveriges utbildningar

Gör vår Webbkurs
Testa våra quizzar

Öka dina kunskaper om häst

Kunskap om häst innebär ett livslångt lärande. Vi vill därför kittla din nyfikenhet att lära något nytt, då vi tror att alla hästägare vill göra sitt bästa. På HästSverige delar vi med oss av kunskap som ger hästen bättre välfärd. Vi förklarar forskning på ett begripligt sätt. Alla texter är baserade på forskning och granskade av experter. Du kan lita på innehållet!

HästSveriges webbkurs Bli bäst på häst är producerad i ett samprojekt av SLU och SVA,  finansierat av Forskningsrådet Formas och KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien).

Quiz om hästen på bete
Quiz om foder till häst

Vi stödjer HästSverige