Kunskap granskad av experter

Bli bäst på häst

Välkommen till HästSveriges utbildningar

Gör vår Webbkurs
Testa våra quizzar

Öka dina kunskaper om häst

Kunskap om häst innebär ett livslångt lärande. På HästSverige delar vi med oss av kunskap som ger hästen bättre välfärd. Alla texter är baserade på forskning och granskade av experter.

Gör kursavsnitten i rätt ordning så får du mest kunskap!

HästSveriges webbkurs Bli bäst på häst är producerad i ett samprojekt av SLU och SVA,  finansierat av Forskningsrådet Formas och KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien).